MALO CLINIC POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Budynek Zepter | III piętro
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000242331, kapitał zakładowy 300.000,00 zł, NIP 525-234-17-37, REGON 140078686

SWIFT: BIGBPLPW | Bank Millennium SA | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa | Poland

Konto bankowe: PL 06 1160 2202 0000 0000 6313 6153

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek  8.00-20.00

Telefon: +48 (22) 393 63 33

  • Rejestracja, wybierz 1
  • Opiekun pacjenta, wybierz 2
  • Reklamacje, odpis dokumentacji, płatności, wybierz 3
  • Marketing i sprzedaż, wybierz 4
  • Zakupy medyczne, wybierz 5

Zobacz dojazd:

Autobusy: 136, 138, 165, 189, 218, 317, 365, 401, 504

Tramwaje: 17

Metro: stacja Wilanowska + pieszo ok. 10 min