Odwiedź nas w Warszawie:

Adres: MALO CLINIC POLSKA

Budynek Zepter | III piętro
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

Telefon:

+48 (22) 393 63 33

Godziny otwarcia:

Klinika jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00

Zobacz dojazd:

Autobusy: 136, 138, 165, 189, 218, 317, 365, 401, 504

Tramwaje: 17, 18, 31

Metro: stacja Wilanowska + pieszo ok. 10 min

 

MALO CLINIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000242331, kapitał zakładowy 300.000,00 zł, NIP 525-234-17-37, REGON 140078686

Konto bankowe: PL 06 1160 2202 0000 0000 6313 6153

SWIFT: BIGBPLPW | Bank Millennium SA | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa | Poland