Implantologia jest działem stomatologii zajmującym się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą wszczepianych implantów, które stanowią bazę dla rekonstrukcji protetycznej.

wszczepianie implantów zębowych


Gdy w 1952 roku odkryto zjawisko osteointegracji – trwałego połączenia tytanowego elementu z kością – rozpoczęła się dynamiczna rewolucja w medycynie, której efektem było opracowanie m.in. implantów dentystycznych, umożliwiających uzupełnianie zarówno pojedynczych, jak i rozległych braków zębowych, a od 1998 roku, dzięki pracy doktora Paulo Malo nad metodą All-on-4™, także rehabilitację pacjentów bezzębnych.

Używanie protez ruchomych w celu uzupełnienia brakujących zębów wiąże się z brakiem komfortu i pewności siebie, szczególnie w relacjach z otoczeniem. Co więcej, nacisk, jaki proteza częściowa wywiera na tkanki podłoża powoduje zanik kości będącej podparciem dla zębów naturalnych, powodując ich patologiczną ruchomość, a elementy utrzymujące protezę na zębach mogą powodować ich uszkodzenia i w konsekwencji utratę.

Rozwiązaniem jest leczenie implantologiczne. W przypadku uzupełniania zarówno pojedynczych, jak i rozległych braków zębowych to rozwiązanie bardzo skuteczne. Końcowy efekt zapewnia pełną funkcjonalność oraz najwyższą estetykę, co w konsekwencji poprawia jakość życia pacjenta.

Implanty wykonane są zwykle z tytanu, metalu biokompatybilnego z ludzką tkanką i pełnią rolę zbliżoną do naturalnych korzeni zęba. Na implancie może być osadzona pojedyncza korona, na dwóch lub więcej -stały most, perfekcyjnie imitujący naturalne zęby; implanty wykorzystujemy również jako podparcie dla elementów utrzymujących protezy, tj. lokatory czy belki.

Dr Paulo Malo – założyciel MALO CLINIC – 20 lat temu opracował technikę nazwaną All-on-4™, która na całym świecie uznana została za rewolucję w implantologii oraz nowy etap w natychmiastowej rehabilitacji osób bezzębnych. All-on-4™ stał się częścią MALO CLINIC PROTOCOL, za pomocą którego w naszej klinice odbudowujemypełen łuk zębowy górny, dolny lub oba stałym mostem opartym na czterech implantach, mocowanym już w dniu wykonania zabiegu. Część chirurgiczna w znakomitej większości przypadków nie wymaga przeszczepu kości lub innego działania rekonstrukcyjnego w obrębie szczęki lub żuchwy. W przypadku pacjentów, u których nastąpił znaczny zanik kości szczęk, specjalnie zaprojektowane implanty zakotwiczane są w kości jarzmowej.

Łącząc zaawansowaną technikę i wysokie standardy kliniczne zespół MALO CLINIC opracował wiele rozwiązań i produktów związanych z implantologią: MALO CLINIC Bridge – funkcjonalny i wysoce estetyczny stały most, MALO CLINIC Surgical Kit – zestaw chirurgiczny zaprojektowany tak, by zoptymalizować przebieg zabiegu chirurgicznego, zredukować czas jego trwania i podnieść komfort pacjenta czy Nobel Speedy™ – nowoczesny implant do natychmiastowego obciążenia (zamocowania korony tymczasowej już w dniu wszczepienia implantu) opracowany przy współpracy z Nobel Biocare (szwedzką firmą będącą liderem w produkcji i badaniach nad implantami stomatologicznymi).


Główne zadania

  • Wszczepianie implantów
  • Uzupełnienie braków zębowych na bazie implantów, zapewniając wysokiej jakości efekt ostateczny
  • Przywrócenie funkcji żucia i poprawa fonetyki
  • Mocowanie na implantach pojedyncze korony czy stałe mosty są perfekcyjną imitacją naturalnych zębów

W przypadku pacjentów z pełnym bezzębiem, lub zębami nie rokującymi na skuteczne leczenie, technika All-on-4™ gwarantuje natychmiastowe przywrócenie pełnej funkcjonalności jamy ustnej (pacjent już w dniu zabiegu opuszcza klinikę z zębami mocowanymi na stałe). W porównaniu z tradycyjnymi metodami zabieg jest krótszy, bardziej komfortowy i przystępny finansowo.