Konsultacje Cena
Konsultacja z planem leczenia/ z OPG   150/200 zł 
Przegląd okresowy 100 zł
Przegląd okresowy pacjenta MCW gratis
Wizyta adaptacyjna dzieci gratis

Radiologia Cena
RTG wewnątrzustne      30 zł
RTG panoramiczne 100 zł
RTG cefalometryczne 100 zł
Tomografia komputerowa (1 łuk)  190 zł
Tomografia komputerowa (2 łuki) 350 zł

Higienizacja Cena
Skaling (1/2 łuku)  50 zł 
Piaskowanie (1/2 łuku) 50 zł 
Skaling + piaskowanie (zależnie od ilości zębów) 100-350 zł 
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja (w zależności od ilości zębów) 150-400 zł 
Fluoryzacja (1 łuk)  80 zł 
Fluoryzacja (2 łuki) 150 zł
Instruktaż higieny 60 zł

Wybielanie Cena
Wybielanie nakładkowe – jeden łuk       600 zł 
Wybielanie nakładkowe – dwa łuki      1000 zł 
Dodatkowy zestaw do wybielania (4 strzykawki) 200 zł

Stomatologia zachowawcza                                             Cena
Wypełnienie  (I, II, III powierzchniowe) 200-300 z
Wypełnienie estetyczne (I, II, III powierzchniowe)  280-400 zł
Odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego                      450-500 zł
Wypełnienie czasowe 100zł
Wypełnienie glassjonomerowe 150 zł

Endodoncja Cena
Leczenie kanałowe (w zależności od liczby kanałów) 800-1 200 zł
Rewizja leczenia kanałowego (w zależności od liczby kanałów)                       900-1 500zł
Usunięcie narzędzia z kanału 300-500 zł
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym 350-400 zł
Zamknięcie perforacji 200-400 zł
Odbudowa pod koferdam 200 zł

Ortodoncja Cena
Diagnostyka ortodontyczna (rtg, modele, plan leczenia, 2 konsultacje) 400 zł 
Aparat stały metalowy (1  łuk) 2500 zł
Aparat stały metalowy samoligaturujący (1 łuk) 3500 zł
Aparat stały estetyczny (zamki porcelanowe) (1 łuk) 3500 zł
Aparat stały estetyczny samoligaturujący (1 łuk) 4000 zł
Aparat typu vaccum (1 łuk) 650 zł
Orthocaps (wizyty kontrolne w cenie)                                             15 000-20 000zł
Insignia (wizyty kontrolne w cenie)             17 000zł
Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) 150 zł
Retainer stały (1 łuk) 650 zł
Wizyta kontrolna (w zależności od aparatu) 250-350 zł
SAparat typu Hy-rax/Quad-helix/Bi-helix (1 łuk) 1500 zł
Płytka Schwartza (1 łuk) 850 zł
Utrzymywacz przestrzeni (1 łuk) 800zł

Chirurgia Cena
Ekstrakcja zęba mlecznego                                                              150 zł
Ekstrakcja od 250zł
Ekstrakcja chirurgiczna                                                                       600-1500 zł
Nacięcie ropnia 150 zł
Wyłuszczenie torbieli od 500 zł
Badanie histopatologiczne 150 zł
Podcięcie i plastyka wędzidełka 150-300 zł
Resekcja korzenia od 600 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej                                      od 2500 zł

Implantologia Cena
Implant 

Implant z łącznikiem protetycznym 

3 500 zł 

5 000 zł 

Zdjęcie szwów                                                                                                                              w cenie zabiegu
Wizyta kontrolna 100-200 zł

MALO CLINIC PROTOCOL – metoda All-on-4® Cena
MCP – szczęka (cena obejmuje wszczepienie 4 implantów

+ most natychmiastowy + ostateczny most Akrylowo-Tytanowy) 

od 39 000 zł

MCP – żuchwa (cena obejmuje wszczepienie 4 implantów 

+ most natychmiastowy + ostateczny most Akrylowo-Tytanowy)

od 29 000 zł
MOST OSTATECZNY  MCP – opcjonalnie Cena
Most ostateczny ceramiczny – łuk górny/ MCB 27000 zł
Wizyta kontrolna 200 zł

Protetyka Cena
Korona/licówka tymczasowa             350 zł
Korona/licówka ostateczna ceramiczna                                             2500 zł
Licówka kompozytowa 900 zł
Inlay/onlay kompozytowy 900 zł
Inlay/onlay ceramiczny 1500 zł
Proteza całkowita 1800 zł
Proteza częściowa       zależnie 

od zasięgu

Podścielenie protezy od 150 zł
Szyna ochraniająca (1 łuk)

Kontrola szyny

300-600 zł

100 zł

Usunięcie wkładu 200-400 zł
Usunięcie korony 200 zł