PAKIET NA START – zaliczka w kwocie 200zł

Cennik ważny od 1.09.2022

Pierwsza konsultacja z planem leczenia
(zdjęcie panoramiczne w cenie)
Umów się na konsultację https://maloclinics.pl/umow-wizyte/

1 godzina z lek. stom. = przegląd stomatologiczny oraz przedstawienie planu leczenia
+ ok. 1 godzina z Opiekunem Pacjenta = przedstawienie kosztorysu.


Po umówieniu konsultacji, prosimy o wpłatę zadatku, w kwocie 100 zł
na r-k 06 1160 2202 0000 0000 6313 6153
Malo Clinic Polska, ul. Domaniewska 37, 02-672 W-wa
300 zł

Tomografia komputerowa/1 łuk

240 zł

Tomografia komputerowa/2 łuki

450 zł

Dodatkowe omówienie Planu Leczenia z Opiekunem Pacjenta

0 zł

Dodatkowe omówienie Planu Leczenia z lekarzem stomatologiem

300 zł

Higienizacja (scaling + piaskowanie)

380 zł

Higienizacja (scaling + piaskowwanie + fluoryzacja)

430 zł

Wybielanie nakładkowe/2 łuki

1 200 zł

Wypełnienie (I,II,III powierzchniowe)/1 ząb

350-560 zł

Wypełnienie estetyczne (I,II,III powierzchniowe)/1 ząb

500-700 zł

Bonding / flow injection/1 ząb

800 zł

Leczenie kanałowe (w zależności od liczby kanałów)
1 150 – 1 750zł

Rewizja leczenia kanałowego (w zależności od liczby kanałów)
1 350 – 2 150 zł

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym

480 – 540 zł

Odbudowa zęba na wkładzie włókna szklanego

650 zł

Ekstrakcja zęba

380 – 500 zł

Ekstrakcja chirurgiczna zęba
1 000 – 1 500 zł

Konsultacja implantologiczna (radiologia płatna dodatkowo)

300 zł

Implant z łącznikiem protetycznym Nobel Biocare

Firma Nobel Biocare oferuje dożywotnią gwarancję
na implanty stomatologiczne oraz 5-letnią na uzupełnienia NobelProcera.
Klinika Malo Clinic oferuje Pacjentom 5-letnią gwarancję na wszczepienie implantów,

pod warunkiem przestrzegania protokołów Malo Clinic Polska.

5 400 zł

Wizyta kontrolna (kontrola implantów + higienizacja) jest częścią Malo Clinic Protocol

Protokół higienizacji i kontroli implantów musi być przestrzegany po każdym
zabiegu implantologicznym dla zachowania 5-letniej gwarancji Malo Clinic.
Wizyty odbywają się u higienistki po 2, 4 miesiącach, następnie co 6 miesięcy
od dnia implantacji przez cały okres gwarancji, w sumie 11 wizyt kontrolnych.

W trosce o zdrowie Pacjeneta zalecamy kontynuowanie wizyt kontrolnych
min. raz w roku, również po zakończeniu okresu gwarancji.

350 zł


Zabieg Malo Clinic Protocol techniką All-on-4®
Konsultacja z lekarzem przygotowująca Pacjenta do zabiegu MCP techniką All-on-4®
200 zł

Higienizacja przed zabiegiem MCP techniką All-on-4®

200 zł

Zabieg Malo Clinic Protocol techniką All-on-4® w SZCZĘCE (łuk górny)

Cena obejmuje:
+ znieczulenie miejscowe
+ ekstrakcję zębów
+ wszczepienie 4 implantów techniką All-on-4®
+ most natychmiastowy, akrylowy MAAB mocowany do implantów w dniu zabiegu
+ drugi most ostateczny MAB – akrylowy na podbudowie tytanowej,
jest wykonywany po 6-12 miesięcach od zabiegu,
po okresie niezbędnym do integracji implantów z kością.

Koszt jest uzależniony od stopnia skomplikowania zabiegu
(występują 4 stopnie skomplikowania zabiegu wszczepienia implantów szczęce:
standard, high skill, hybrid, extra maxilla)
52 000 – 82 000 zł

Zabieg Malo Clinic Protocol techniką All-on-4® w ŻUCHWIE (łuk dolny)

Cena obejmuje:
+ znieczulenie miejscowe
+ ekstrakcję zębów
+ wszczepienie 4 implantów techniką All-on-4®
+ most natychmiastowy, akrylowy MAAB mocowany do implantów w dniu zabiegu
+ drugi most MAB – ostateczny, akrylowy na podbudowie tytanowej,
jest wykonywany po 6-12 miesięcach od zabiegu,
po okresie niezbędnym do integracji implantów z kością.

Koszt jest uzależniony od stopnia skomplikowania zabiegu
(występują 2 stopnie skomplikowania zabiegu wszczepienia implantów w żuchwie:
standard, high skill)
42 000 – 52 000 zł

Zdjęcie szwów (10-14 dni po zabiegu techniką All-on-4®)
100 zł

Wizyta kontrolna (kontrola implantów + higienizacja) jest częścią Malo Clinic Protocol
(jak w przypadku pojedynczych implantów,
w sumie jest 11 wizyt kontrolnych w trakcie 5-letniej gwarancji Malo Clinic).
350 zł

Konsultacja protetyczna (radiologia płatna dodatkowo)
300zł

Wax up i przymiarka Mock up (2 łuki)
3 800 zł

Korona tymczasowa
400 zł

Licówka tymczasowa
400 zł

Korona ceramiczna
2 800 zł

Licówka ceramiczna
2 800 zł

Szyna ochronna miękko-twarda
400 zł

Szyna ochronna twarda
930 zł

Konsultacja ortodontyczna (plan leczenia+model+radiologia)
450 zł

Diagnostyka Invisalign Go
800 zł

Analiza zwarcia w artykulatorze
800 zł

Invisalign Go, 2 łuki, 6 wizyt kontrolnych w cenie (do 20 par nakładek)
12 000 zł

Aparat samoligaturujący ceramiczny (1łuk)
5 000 zł

Aparat samoligaturujący metalowy (1 łuk)
4 400 zł

Wizyta kontrolna aparatu ruchomego
230 zł

Wizyta kontrolna aparatu stałego metalowego
330 zł
Wizyta kontrolna aparatu stałego porcelanowego/estetycznego/samoligarutrującego
380 zł